در پی انتشار گزارش وزارت خارجه آمريکا پيرامون تروريسم در جهان، آقای «جان کين کانون» مقام ارشد در اداره ضد تروريسم در وزارت خارجه آمريکا در گفتگويی که با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا انجام داد ايران را بزرگترين حامی تروريسم در جهان می داند و درباره اقدامات ايران در اين راستا توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.