چهارمين دوره فستيوال بين المللی فيلم «ترايبکا» با اهدای جوايز بهترين های سال در نيويورک به پايان رسيد. سينمای چين، برای سومين سال پياپی، جايزه بهترين فيلم سال را برای فيلم «زندگی ربوده شده» به خود اختصاص داد.به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.