ايران پس از آنکه نتوانست با اتحاديه اروپا بر سر برنامه اتمی خود به توافق برسد ميگويد ممکن است بعضی از فعاليت های اتمی اش را از سر بگيرد.

با اينحال حسن روحانی ، مذاکره کننده ارشد تهران امروز گفت بعيد است که جمهوری اسلامی عملا غنی سازی اورانيوم را ، که در جريان  مذاکرات  به عنوان  اقدامی  در جهت  ايجاد اعتماد  متوقف شده  بود از سر بگيرد، اما بعضی ديگر از کارهای اتمی هفته آينده از سر گرفته ميشود.

ايران تمامی فعاليت های غنی سازی اورانيوم را در نوامبر گذشته در چارچوب توافقی با سه کشور مامور مذاکره از سوی اروپا معلق ساخت. بريتانيا، فرانسه، و آلمان به ايران در ازای کنار گذاشتن دائمی برنامه غنی سازی اورانيوم مشوّق هائی اقتصادی پيشنهاد کرده بودند.

آمريکا تهران را به تلاش پنهانی برای دسترسی به تسليحات اتمی متهم کرده است، اما تهران ميگويد برنامه های اتمی اش صرفا برای توليد برق است.