آمريکا می گويد از  مذاکرات تاريخی بين  رهبران چين  و حزب ناسيوناليست تايوان استقبال می کند، اما  حزب حاکم تايوان  آنرا " مايوس کننده" ناميده است.

سخنگوی کاخ سفيد مذاکرات را از نظر پيشبرد صلح و ثبات در منطقه، مهم توصيف کرد.

روز جمعه در پکن،  رهبران  حزب ناسيوناليست تايوان  و حزب کمونيست حاکم چين به گفت و گو نشستند. از زمان پايان جنگ داخلی چين در سال ۱۹۴۹، اين نخستين بار است که ديداری در چنين سطحی بين دو طرف صورت می گيرد.

رهبر اوپوزيسيون تايوان و  " هو جينتائو"  رئيس جمهوری چين قول دادند برای پايان دادن به خصومت بةن پکن و تايپه،  همکاری کنند.

ناسيوناليست ها زمانی بر چين حکومت می کردند، اما پس از آن که در جنگ داخلی مغلوب کمونيستها شدند،  به تايوان گريختند.