مهيار منشی پور،مشت زن فرانسوی ايرانی تبار قهرمان جهان در رشته خروس وزن، امشب از مقام خود در برابر رقيب و حريف ژاپنی اش شيگورو ناکازاتو در شهر مارسی دفاع خواهد کرد.

 مهيار در چهار سال گذشته بارها از مقام قهرمانی خود در سطح بين المللی دفاع کرده و درسی مسابقه، بيست و شش بار برنده بوده است.

مهيار که اکنون سی سال دارد نوزده سال پيش به فرانسه رفت و چهار سال پيش تابعيت فرانسوی گرفت.

 مهيار نُه سال پيش يک بار به ايران سفر کرد و اميدوار است در تابستان امسال نيز مجددا به ايران برود و امکان ساختن يک مدرسه را در شهر زلزله رزده بم فراهم کند.

شبکه تلويزيونی " کانال پلُوس " که جانبدار مالی و حمايت کننده مسابقه مشت زنی امشب است تمامی مراسم را زنده پخش خواهد کرد .

روزنامه معتبر ورزشی " اکيپ " و تقريبا تمامی روزنامه های امروز فرانسه نيز مطلب، عکس و مصاحبه با مهيار منشی پور را چاپ کرده اند.

 منشی پور بعيد نميداند که روزی ورزش را کنار بگذارد و به دنيای سياست روی بياورد.