ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه  پيشنهاد کرده است کنفرانس صلح خاورميانه در اواخر سال جاری در مسکو تشکيل شود.

آقای پوتين، در تلاشی جديد برای  حل مناقشه  اسرائيل و فلسطينيان، اين پيشنهاد را روز چهارشنبه در قاهره در پی ملاقات با حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر ارائه داد و گفت  آنرا روز پنجشنبه  با آريل شارون نخست وزير اسرائيل نيز در ميان خواهد گذاشت.  قرار است آنها در  بيت المقدس به گفت و گو بنشينند.

روسيه ، همراه با  آمريکا، سازمان ملل متحد  و اتحاديه اروپا، از طرح بين المللی صلح، معروف به " نقشه راه" پشتيبانی می کند.

آقای پوتين نخستين رهبر روسيه يا شوروی است که در مدت چهار  دهه از مصر ديدن کند، و اولين رهبر روسيه است که به اسرائيل می رود.  او قرار است روز جمعه در کرانه غربی  با محمود عباس  نخست وزير فلسطينی  نيز ملاقات کند.