خانم شيرين عبادی، حقوقدان، وکيل دادگستری، فعال حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره وضعيت ناگوار اکبر گنجی روزنامه نگار سرشناس و زندانی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.