يک مقام ارشد آمريکا می گويد چشم انداز از سر گيری مذاکرات شش جانبه در باره برنامه تسليحات اتمی

 
کره شمالی همچنان " مبهم" است.

 " کريستوفر هيل" – معاون وزارت امور خارجه آمريکا – روز سه شنبه پيش از ملاقات با مقامات چينی در پکن گفت: هنوز روشن نيست مذاکرات چه زمانی ممکن است آغاز شود.

وی اظهار داشت پنج کشور آماده هستند مذاکرات را از سر بگيرند، و او گفت و شنودی بسيار جدی را ، زمانی که کره شمالی باز گردد، انتظار دارد.