دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا خواسته های بوش از سوريه در مورد نقش سوريه در عراق و لبنان را مورد بررسی قرار می دهد.