دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سخنان جنجال آفرين و تهديد آميز آقای احمد جنتی دبير شورای نگهبان در مورد احکام اعدام صادر شده از سوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران  را مورد بررسی قرار می دهد.