دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سفر وزير دفاع آمريکا به عراق و افغانستان و همچنين خروج تدريجی نيروهای ايران از لبنان را مورد بررسی قرار می دهد.