وزارت امورخارجه آمريکا اتهامات تهران را درمورد آن که طرح سه ميليون دلاری آمريکا برای گسترش دمکراسی درايران مداخله درامورداخلی ايران تلقی می شود، رد کرد.

محمد جواد ظريف سفيرايران درسازمان ملل متحد می گويد برنامه آمريکا برخلاف قرارداد سال ۱۹۸۱ الجزيره به شمارمی رود. طبق اين قرارداد که به بحران گروگان گيری بين آمريکا وايران پايان داد، آمريکا عهد کرده است درامورداخلی ايران مداخله نکند. اما ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا می گويد اين برنامه تفاوتی با ديگرطرح های آمريکا برای گسترش دمکراسی درنقاط ديگرجهان ندارد. به گفته آقای باوچر، اين برنامه برای گروه های نيکوکاری، سازمان های غيردولتی وافرادی که درايران برای گسترش دمکراسی وحقوق بشرفعاليت می کنند، منابع مالی فراهم می آورد.