خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از تحولات مثبتی خبر می دهد که برمبنای آن کمک های مادی و قابل توجهی به امر گسترش و اعتلای موسيقی جاز در آمريکا اخنصاص داده شده است. توجه شما را به اين گزارش جلب می کنيم.

ضمنأ از طريق اين لينک می توانيد برنامه ۲۴ ساعته موسيقی و خبرهای صدای آمريکا (Music Mix) را که موسيقی جاز نيز بخشی از آن است، بشنويد: