نخست وزير چين در آخرين مرحله سفر به چهار کشور جنوب آسيا وارد بنگالور شده است و انتظار می رود در آنجا در باره تقويت مناسبات تجاری و حل يک اختلاف مرزی ديرينه با مقامات هند مذاکره کند.

 ِون جيابائو روز شنبه از سری لانکا وارد هند شد. او پيشتر با رهبران پاکستان و سری لانکا ملاقات کرده بود، و قرار است روز دوشنبه با " مان موهان سينگ" همتای هندی خود به گفت و گو بنشيند.

چين و هند در سال هزارو نهصد و شصت و دو بر سر ناحيه مرزی دو کشور در هيماليا، در جنگی کوتاه درگير شدند، اما مناسبات آنها در سالهای اخير به گونه ای چشمگير بهبود يافته است.