دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد قطعنامه شورای امنيت  برای  پيگيری تحقيقات قتل رفيق حريری و بمب گزاری در قاهره را مورد بررسی قرارمی دهد.