مقامات ارتش کلمبيا می گويند در شبيخون شورشيان به يک کاروان ارتش در ايالت " آروکا" در شامگاه چهارشنبه، ۱۷ سرباز کشته شدند.

به گفته يک ژنرال کلمبيائی، سربازان زمانی که با مواد منفجره و تيراندازی مورد حمله قرار گرفتند، از جاده ای در نرديکی شهرک " Tame" عبور می کردند. او شورشيان " نيروهای مسلح انقلابی کلمبيا" - فارک - را مسئول دانست. اين گروه مسئول سلسله حملاتی در هفته های اخير شناخته شده است.

در شبيخون مشابهی در روز ۲۳ مارس، دست کم ۱۰ سرباز کشته شدند.