دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سفر خاتمی به فرانسه برای ملاقات با شيراک و رم برای شرکت در مراسم تشييع جنازه پاپ فقيد را مورد بررسی قرار می دهد.