نيروهای امنيتی عربستان سعودی می گويند آنها در نبرد سختی در شمال کشور، هفت عضو مظنون القاعده را کشته اند.

يک سخنگوی وزارت کشور روز دوشنبه گفت ستيزه گران در " الراس" در حدود ۳۰۰ کيلومتری شمال رياض، پايتخت، کشته شدند.

مسئولان بيمارستات پيشتر گزارش دادند که در نبرد دو روزه، دست کم ۳۵ عضو نيروهای امنيتی نيز مجروح شدند.

نبرد روز يکشنبه و زمانی آغاز شد که نيروهای امنيتی محله ای را محاصره کردند و برای يافتن افراد مرتبط به سازمان تروريستی القاعده به جستجو پرداختند.

دولت سعودی عمليات ضد تروريستی را در می سال ۲۰۰۳ و پس از آن آغاز کرد که ستيزه گران ، به سلسله حملات مرگباری بر تأسيسات دولتی و هدف های غربی در عربستان دست زدند.