ويکتور يوشچنکو  رئيس جمهوری اوکراين ، دو ماه پس از تحليف، برای نخستين ديدار رسمی از آمريکا وارد واشنگتن شده است.

هواپيمای حامل آقای يوشچنکو  شامگاه يکشنبه در  پايگاه هوائی آندروز  به زمين نشست و او به  مهمانسرای " بلر هاوس" ، در نزديکی کاخ سفيد رفت.

قرار است رهبر اوکراين به طور خصوصی با پرزيدنت بوش، ديک چينی معاون رئيس جمهوری و کوندوليزا رايس  معاون وزارت امور خارجه آمريکا ملاقات کند.