اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به اختراعی جديد برای کمک به افراد مبتلا به تنگی نفس يا آسم اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.