دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا عکس العمل مردم و اقدامات امنيتی رژيم در رابطه با پيروزی تيم فوتبال ايران در مسابقات با تيم های ژاپن و کره شمالی را مورد بررسی قرار می دهد.