در بحث سه شنبه امشب، ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با دکتر محمد پروين موضوع انتخابات رياست جمهوری اسلامی و حمايت محافظه کاران از علی لاريجانی را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.