مجمع ملی عراق روز سه شنبه برای دومين بار از زمان انتخاب تشکيل جلسه داد، اما قانونگزاران نتوانستند درباره تعيين رئيس مجمع به توافق برسند و جلسه، که با نزديک به سه ساعت تاخير آغاز شد، با هرج و مرج پايان گرفت.

رئيس موقت مجمع ملی گفت که نمايندگان اهل تسنن نتوانستند از ميان خود کسی را برای رياست مجلس معرفی کنند. او سپس پايان جلسه را اعلام کرد و اظهار داشت رای گيری تا روز يکشنبه انجام نخواهد گرفت.

چندين نفر از ٢٧۵ عضو مجمع بی درنگ خواستند برای اين اقدام توضيحی داده شود و يک قانونگزار پرسيد: به کسانی که به ما رای دادند چه بايد بگوئيم؟ اياد علاوی نخست وزير موقت با ناراحتی از جلسه بيرون رفت و خبرنگاران و فيلمبرداران اخراج شدند.

در اين ميان، در شهر کرکوک در شمال عراق، در انفجار بمبی که در اتومبيلی کار گذاشته شده بود يک تن جانسپرد و دست کم ۱۲ نفر مجروح شدند. و در رويدادی جداگانه، گزارش رسيد که سه روزنامه نگار رومانيائی ربوده شدند.