ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه روز جمعه در ايروان با رابرت کوچاريان همتای ارمنی خود ملاقات کرد و در باره مسائل دو جانبه و اقتصادی با او به تبادل نظر پرداخت.

آقای پوتين گفت قابليت زيادی برای همکاری روسيه و ارمنستان وجود دارد. او امکان مبادله آزادانه سرمايه، کالا و خدمات را از آن جمله دانست و گفت روسيه سرمايه گذار اصلی در ارمنستان و شريک بازرگانی آن است، و خواهان افزايش فعاليت های بازرگانی و سرمايه گذاری دو جانبه شد.