در اين برنامه گزارش سينمايی همکارمان توران خاکسار به فيلم "ماهی ها عاشق می شوند" ساخته علی رفيعی که در جشنواره فيلم فجر به نمايش در آمد نگاهی کوتاه دارد