در برنامه گزارش هنری، اينبار از نلسون مندلا رئيس جمهوری سابق آفريقای جنوبی می گوييم که به منظور جمع اوری کمک مالی برای مبتلايان به بيماری ايدز در آفريقای جنوبی، بويژه زنان، کنسرتی را سازمان داده و به مرحله اجرا در آورد.