در عراق ، کماندوهای پليس  با پشتيبانی  سربازان آمريکائی  يک اردوگاه مظنون آموزشی شورشيان را در شمال غربی بغداد تصرف کرده اند

 

مقامات عراقی روز چهارشنبه گفتند اردوگاه روز سه شنبه در پی نبرد سختی در نزديکی  تکريت تصرف شد. در اين نبرد که حدود دوازده ساعت طول کشيد،  بالغ بر هشتاد شورشی و چندين کماندو کشته شدند

 

مقامات نظامی آمريکا  تائيد کردند که  نيروهای آمريکائی  از هوا و زمين از کماندوها پشتيبانی کردند،   اما  گفتند نمی توانند تعداد شورشيانی را که کشته شدند  تائيد  کنند. به گفته آنها  تلفاتی به نيروهای آمريکا وارد نيامد

 

گروهی که خود را  ارتش اسلامی تکريت می نامد، روز چهارشنبه با نصب  اعلاميه هائی بر ديوارهای شهر گفت  فقط  يازده نفر از جنگجويان آن کشته شدند.