رئيس جمهوری چين به نخست وزير کره شمالی گفته است گفت و شنود تنها گزينه درست برای حل مسالمت آميز  اختلاف ناشی از برنامه  اتمی پيونگ يانگ است

 

" هو جيانتو"  اين نظر را روز چهارشنبه  در جريان يک گفت و گوی مستقيم و غير عادی با   "پاک پونگ جو" در پکن ابراز داشت

 

   خبرگزاری شين هوا می گويد  آقای   "هو"  همچنين پيشنهاد کرد به آغاز دوباره مذاکرات شش جانبه کمک کند

 

ديدار دو رهبر يک روز پس از آن انجام گرفت که  نخست وزير کره شمالی  به همتای چينی خود اطمينان داد که پيونگ يانگ  به بازگشت به روند مذاکرات پای بند است