در دوحه ، پايتخت قطر، صدها نفر  با شرکت در يک راه پيمائی به  بمب گذاری انتحاری روز شنبه در  يک سينما  که  نزد غربيان شهرت دارد،   اعتراض کردند.

 

قطری ها و اتباع خارجی  روز دوشنبه در حالی که پرچم های قطر را تکان می دادند و پسترهائی در محکوم ساختن تروريسم حمل می کردند، راه پيمائی کردند. 

 

 مسئولان سفارتخانه های غربی  در قطر می گويند  در آنجا تهديد حملات تروريستی باقی است،  و به شهروندان خود توصيه کرده اند  در مکان های عمومی مراقب باشند.

 

مقامات قطر،  يک بمب انداز انتحاری مصری را  مسئول انفجار، که يک بريتانيائی را کشت  و دوازده  نفر ديگر را مجروح کرد، دانسته اند.  مصر بعدا  اين حمله را، که در دومين سالگرد  جنگ در عراق صورت گرفت،  محکوم کرد.