برنامه گفت و گوی تلفنی در اين شنبه شب ايران ( پنجم ماه مارس ۲۰۰۵)، صحبت مستقيم و زنده رامش از صدای آمريکا با آقای يونس جبّاری، سخنگوی انجمن فرهنگی و هنری ايران ـ آلمان در شهر ماينز آلمان و نماينده خارجيان در شورای شهر ماينز می باشد و موضوع صحبت شناساندن فرهنگ غنی ايران به آلمانيها و نيز قوانين جديد در آلمان در رابطه با خارجيان است. توجه شما را به آن جلب می کنيم.