دفتر ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه ميگويد وی ميزبان جلسه ای با حضور رهبران آلمان، روسيه و اسپانيا برای تبادل نظر در باره مسائل مهم بين المللی خواهد بود که برای روز هيجدهم مارس درنظر گرفته شده است.

کاخ اليزه امروز گفت آقای شيراک ميزبان ضيافت شامی کاری است که هلموت کوهل صدراعظم آلمان، ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه و خوزه لوئيس زاپاترو نخست وزير اسپانيا ميهمانان آن هستند.

دفتر آقای شيراک ميگويد مناسبات روسيه و اتحاديه اروپا موضوع اصلی مذاکرات ضيافت شام کاری خواهد بود.

اين نخستين باری است که يک رهبر اسپانيا نيز به مذاکرات فرانسه ، آلمان و روسيه ملحق خواهد شد .