مقامات عراقی می گويند، برادر ناتنی فراری صدام حسين را که از مشاورين او نيز بوده است، بازداشت کرده اند.

جزئياتی درمورد دستگيری سبعاوی ابراهيم ال حسن منتشر نشده است. اما، گزارشها حاکی از آنند که سوريه در اين دستگيری شرکت داشته است. بنا به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، دمشق اين رئيس سابق اطلاعاتی را به نشانه حُسن نيت اوائل روز يکشنبه تحويل مقامات عراقی داد.

سبعاوی ابراهيم ال حسن در رده 36 ام در فهرست افراد فراری عراقی که آمريکا تهيه کرده است قرار دارد. جايزه يک ميليون دلاری برای سبعاوی تعيين شده بود.

در ديگر تحولات عراق، حداقل 5 عراقی در انفجار بمبی در يک پاسگاه پليس در نزديکی موصل، جان باختند.

m