برنامه گفت و گوی تلفنی در اين شنبه شب ايران ( ۲۶ اُم ماه فوريه ۲۰۰۵ ) از ساعت ۱ و ۱۱ دقيقه تا ۲ بعدازظهر به وقت واشنگتن ـ شامل صحبت مستقيم و زنده رامش از صدای آمريکا با آقايان حميد دانشجوی مقيم زرند در استان کرمان و مسعود ابراهيمی، کارمند بهداشت عمومی در کرمان، پيرامون پيآمدهای زمين لرزه سه شنبه پيش در منطقه زرند و بررسی فعّاليت های بازسازی در شهر بم بود.

شنوندگان از ايران و اروپا تلفن کرده و به اظهارنظر پرداختند.