در آستانه برگزاری مراسم باشکوه اُسکار گروه بزرگ بازيگران بدل که به جای ستارگان بزرگ عمليات خطرناک در مقابل دوربين انجام می دهند درخواست کردند که آکادمی فيلم و سينمای آمريکا جايزه ای نيز به نام بهترين هنمرپيشه بدل اختصاص دهد. اما به نظر می رسد که اين راهی است دراز و پيچيده. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.