در افغانستان، نيروهای امنيتی يک فرمانده مظنون طالبان را دستگير کرده اند و او را به ارتش آمريکا تحويل داده اند.

جان محمد خان، والی اوروزگان گفت سربازان در پی دريافت اطلاعاتی به جستجوی خانه ای پرداختند و ملا محمد نعيم را که در چاهی پنهان شده بود، پيدا کردند.

به گفته والی، ملا نعيم يک فرمانده ارشد طالبان در اوروزگان بود و مسئول حمله به سربازان آمريکائی و افغان شناخته می شد.

R