در پی اعلام برقراری آتش بس ميان اسرائيل و فلسطينيان، ياپ دهوپ شيفر، دبيرکل پيمان آتلانتيک شمالی، روز شنبه اعلام کرد، ناتو آماده است از هر گونه پيمان صلحی که بين اسرائيل و فلسطينيان منعقد شود، حمايت کند.

آقای شيفر در يک کنفرانس امنيتی در شهر مونيخ آلمان گفت، ناتو نبايد در نظر گرفتن ايفای نقش بالقوه خود را نسبت به حمايت از موافقتنامه های صلح در منطقه خاورميانه، ناديده بگيرد. و در صورتيکه شرايط ايجاب کند، بايد با موضعی مثبت آماده همکاری کامل باشد.

در عين حال، دبيرکل ناتو هشدار داد کمک و همکاری ناتو مشروط به امضای يک توافقنامه کامل صلح بين اسرائل و فلسطينيها و با نظارت احتمالی سازمان ملل متحد، خواهد بود.

m