ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه، برای بررسی وضعيت حقوق بشر در آن کشور، از جمله در چچن، با کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ملاقات کرده است.

آقای پوتين روز پنجشنبه در کرملين به " لوئی آربر" گفت روسيه خود، وضع حقوق بشر را در مناطقی که به آنها علاقه دارد بررسی می کند. او همچنين خواهان معيارهای دقيقی در مقوله حقوق بشر شد.

کميسر حقوق بشر روسيه گفت نگرانی مسکو از نقض موازين حقوق بشر در چچن، از شريکان بين المللی آن کمتر نيست.

او مقايسه تروريست های چچن با ارتش را رد کرد، اما گفت بهانه ای برای سوء رفتار سربازان وجود ندارد.

سربازان روسيه سالها است که با جدائئ طلبان در چچن می جنگند. در اين ميان، فعالان برجسته حقوق بشر در روسيه از رئيس جمهوری خواسته اندا با جدائی خواهان مذاکره کند، کرملين اين پيشنهاد را پيوسته رد کرده است.

R