در عراق، در حالی که مردم به پيشباز سال جديد اسلامی رفتند، شورشيان به حملات بيشتری دست زده اند، و اجساد سوخته بيش از ۲۰ کاميونران و نيروهای امنيتی در جنوب بغداد کشف شد.

به گفته پليس، رانندگان زمانی که در ناحيه معروف به " مثلث مرگ" مورد حمله قرار گرفتند، شکر برای وزارت تجارت حمل می کردند. دو پليس و دو سرباز که همراه کاروان بودند نيز کشته شدند. مقامات پليس گفتند به باور آنها اين شبيخون دست کم دو روز پيش صورت گرفته است. با اين حال، مقامات وزارت کشور عراق گوشزد کردند که آنها نمی توانند حمله يا تلفات را تائيد کنند.

در اين ميان، امروز در حملاتی در بغداد، کرکوک، و بغوبه، دست کم ۵ عراقی ديگر کشته شدند.

دولت عراق اعلام کرد به عنوان يک اقدام احتياطی برای جلوگيری از حملات در جريان مراسم مذهبی عاشورا، مرزهای کشور را از پنجشنبه آينده به مدت پنج روز خواهد بست. سال پيش، در آئين های سوگواری عاشورا بيش از ۱۷۰ زائر در بمب گذاری های انتحاری در بغداد و کربلا کشته شدند.

s