دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد:

1 - روابط بين ايران و آمريکا اين روزها مطرح شده است. آقای رفسنجانی گفته است که برای بهبود اين روابط، آمريکا بايد پيشقدم بشود.

2 - در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی ايران، از نظر اقتصادی ارزيابی شما از دستآوردهای ان انقلاب چيست؟