آيت الله جنتی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی، گفته است رئيس جمهور آينده بايد خطوط قرمزی را که وجود دارد رعايت کند. خانم الهه هيکس، فعال حقوق بشر و کارشناس مسايل ايران، می گويد در قانون اساسی اين خطوط قرمز مشخص نشده است و هر کس آنها را به گونه ای تعبير و تفسير می کند. به گفتگوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با خانم الهه هيکس در اين باره توجه فرمائيد.