پرزيدنت بوش، جرج بوش پدر، و بيل کلينتون، دو رئيس جمهوری پيشين آمريکا را روانه بازديد از کشورهای ويران شده درسونامی اقيانوس هند ميکند .

آقايان بوش و کلينتون رهبری يک تلاش ملی برای جلب کمک های خصوصی به بازماندگان سونامی را بر عهده دارند.

جرج بوش پدر و بيل کلينتون در روزهای نوزدهم تا بيست و يکم فوريه از مناطق آسيب ديده دراندونزی، سری لانکا، تايلند و مالديو ديدن خواهند کرد

زلزله ای به قدرت نُه ريشتر روز بيست و ششم دسامبر جزيره سوماترای اندونزی در اقيانوس هند را لرزاند و امواج ناشی از آن نواحی ساحلی کشورهای حوزه اقيانوس هند را در هم کوبيد.

اين زلزله بيش از دويست هزار کشته و قريب يک ميليون بی خانمان بجا گذاشته است.