دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سخنان پرزيدنت بوش پيرامون دمکراتيزه کردن خاورميانه و سفر وزير امور خارجه آمريکا به اروپا را مورد بررسی قرار می دهد.