از کويت آيت الله سيد ابوالقاسم ديباجی، رئيس مرکز اسلامی مسجد جامع امام زين العابدين و نماينده آيت الله عظما سيستانی، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی، اهميت نقش شيعيان در انتخابات عراق را مورد بررسی قرار می دهد.