دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سفر حامد کرزی به ايران و ملاقات امروز رئيس جمهوری افغانستان با آقايان خامنه ای و خاتمی و گفته های رهبر جمهوری اسلامی ايران در رابطه با آمريکا را مورد بررسی قرار می دهد.