ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه و بشار اسد همتای سوری او در کرملين به گفت و گو نشسته اند.

ديدار و مذاکرات آنها در حالی انجام می گيرد که انتشار گزارش های مربوط به قصد شوروی به فروش موشک های ضد هوايپما به سوريه، بحث هائی را موجب شده است. دو رهبر هنگام آغاز مذاکرات، بر اهميت برقراری مناسبات نيرومند بين دو کشور تاکيد گذاشتند. اسد از پوتين خواست نفوذ دوره شوروی در خاورميانه را احيا کند، سپس مقامات دو کشور پنج قرارداد برای گسترش همکاری های دو جانبه امضا کردند.

پيشتر، پرزيدنت اسد در جمع دانشجويان دانشگاه در مسکو گفت کشور او حق دارد برای دفاع از خود موشک های ضد هواپيما خريداری کند.

آمريکا و اسرائيل هر دو از روسيه خواسته اند از فروش دو نوع موشک پيشرفته به سوريه خودداری کند.

R