دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد:

1 - با توجه به مراسم تحليف پرزيدنت بوش است، درحاليکه اقتصاد آمريکا همچنان با مشکلاتی روبروست. نرخ بيکاری بالاست، دولت کسری بودجه دارد، و اقتصاد هنوز نتوانسته بطور کامل از بحران بيرون بيايد. آيا در دور دوم کابينه ايشان خواهد توانست از عهده حل اين مشکلات برآيد؟

2 - رقابت های اقتصادی هند، چين و اروپا با آمريکا تا چه اندازه جدی است؟