يک گروه سرشناس مدافع حقوق بشر ميگويد نظام جهانی حراست از حقوق بشر در سال گذشته به سبب بحران در ناحيه دارفور سودان و سوء رفتار بازندانيان توسط سربازان آمريکائی در زندان ابوغريب بشدت تضعيف شد.

HUNAN RIGHTS WATCHدر گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد ميگويد حيات و پويائی حقوق بشر در جهان در گرو واکنش هائی قاطع و مورد بمورد است.

اين گروه ميگويد کشتار دولت سودان در دارفور بايد متوقف شود و مسئولان به مجازات برسند. در منازعه دارفور قريب هفتاد هزار نفر جان باخته اند.

گزارش همچنين از دولت آمريکا خواستار تحقيقاتی کامل و تعقيب تمامی کسانی شده است که در بدرفتاری با زندانيان در عراق ، افغانستان و گوانتاناموی کوبا دست داشته اند.

اين گروه ميگويد شکنجه زندانيان در زندان ابوغريب عراق ضربه ای به قوانين بين المللی و اعتبار آمريکا به عنوان يک رهبر جهانی در دفاع از حقوق بشر بود.

گزارش حاوی اطلاعاتی در باره شصت کشور جهان است