مقامات روسيه می گويند نيروهای امنيتی در جريان زدوخوردی در جمهوری اينگوشتيا، در جنوب روسيه، چهار ستيزه گر را کشتند.

به گفته مقامات، زدوخورد در حالی در گرفت که سربازان ، با پشتيبانی خود روهای زرهی، در بخشی از پايتخت جمهوری سرگرم عمليات بودند.

مقامات می گويند چهار ستيزه گر به ايفای نقش در سلسله حملاتی در ماه ژوئن به کلانتري ها ، که دست کم نود کشته برجا گذاشت، مظنون هستند.