مردم در سراسر اروپا امروز برای ادای احترام به قربانيان سونامی در آسيا سه دقيقه سکوت کردند.

برای اين بزرگداشت، پرچم ها به حالت نيمه افراشته درآمد و برنامه های تلويزيونی قطع شد. در بعضی شهرها حمل و نقل عمومی نيز به حالت وقفه درآمد.

مقامات اتحاديه اروپا در مقر اتحاديه در بروکسل به حالت ايستاده سکوت کردند و پاپ جان پل دوم در واتيکان برای قربانيان و آسيب ديدگان دعاکرد.

تونی بلر نخست وزير بريتانيا به راديوی آن کشور گفت دولت به احتمال قوی برای کمک به کشورهای آسيب ديده چند صد ميليون دلار خرج خواهد کرد.