عبداله گل، وزير امور خارجه ترکيه می گويد او به برقراری صلح بين اسرائيل و سوريه خوشبين است و آنکارا آماده است در کوشش های صلح بين اسرائيل و فلسطينيان ميانجيگری کند.

گل ، که با هدف بهبود مناسبات بين ترکيه و اسرائيل به آن کشور رفته است، اين موضوع را روز سه شنبه در بيت المقدس عنوان کرد. روابط دو طرف سال پيش، زمانی که نخست وزير ترکيه، اسرائيل را به مشارکت در تروريسم عليه فلسطينيان متهم ساخت، تيره شد.

وزير امور خارجه ترکيه با رئيس جمهوری اسرائيل ملاقات کرد. " موشه کاتساو" بعدا گفت ميانجيگری ترکيه ايجاب خواهد کرد که دولت آنکارا فلسطينيان را به متوقف ساختن حملات تروريستی به هدف های اسرائيلی تشويق کند.

عبداله گل به روزنامه " هاآرتض" گفت اميدوار است در ملاقات با آريل شارون نخست وزير اسرائيل، پاسخ مثبتی در مورد پيشنهادهای ترکيه دريافت کند.

R